Khanh Khanh

Khanh Khanh

Đam mê mỹ phẩm, Khanh luôn tìm tòi, tiếp cận những nhãn hàng, sản phẩm qua cách đọc bảng thành phần. Và mình muốn lan tỏa những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân qua những con chữ dễ đọc, dễ hiểu...